Algemene voorwaarden

Lees de volgende Algemene Voorwaarden.
 Alle gebruikers van deze site gaan dat de toegang tot en het gebruik van deze site zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden en andere toepasselijke wetgeving. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dan kunt u deze website niet te gebruiken. Houd er rekening mee dat de voorwaarden tot tijd kan worden bijgewerkt.

COPYRIGHT
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, op deze website zijn eigendom van Van De Zotte als een dochteronderneming van HOT & TOT . Elk gebruik van deze website of de inhoud ervan, met inbegrip van het kopiëren of op te slaan of ze geheel of gedeeltelijk, anders dan voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik is verboden zonder toestemming van Van De Zotte of HOT & TOT. Wij zijn gevestigd in Nederland. Voor alle wettelijke buitenland gevestigde organisaties of hun vertegenwoordigers in Nederland. Alle inhoud, handelsmerken of ander materiaal die kunnen worden gevonden op deze website die niet het eigendom van Van De Zotte, blijft het copyright van hun respectieve eigenaars. Op geen enkele wijze doet Van De Zotte beschouwt of verantwoordelijkheid voor dergelijke items, en je moet juridische toestemming te vragen voor het gebruik van dergelijke materialen van de eigenaar. MERKEN
Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van Van De Zotte gebruikt in de site zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van van De Zotte . AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING VAN DE ZOTTE Van De Zotte is niet aansprakelijk voor enige bijzondere schade of gevolgschade die het gevolg zijn van het gebruik van, of het onvermogen om gebruik te maken, de materialen op deze site of de prestaties van de producten, ook al is van de Zotte heeft op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade. Toepasselijk recht mag niet de beperking van de uitsluiting van aansprakelijkheid of incidentele of gevolgschade niet toegestaan, zodat de bovenstaande beperking of uitsluiting niet op u van toepassing. TYPOGRAFISCHE FOUTEN In het geval dat een Van De Zotte product wordt ten onrechte vermeld met een verkeerde prijs, van de Zotte behoudt zich het recht om te weigeren of een bestelling geplaatst voor genoteerd aan de verkeerde prijs product te annuleren. Van De Zotte behoudt zich het recht om te weigeren of dergelijke orders te annuleren of de bestelling is bevestigd en uw betaling wordt in rekening gebracht. Als de betaling reeds belast is voor de aankoop en uw bestelling is geannuleerd, Van De Zotte stelt een krediet af te geven aan uw bank, PayPal of creditcard-rekening in het bedrag van de verkeerde prijs. TERM BEËINDIGING Deze voorwaarden zijn van toepassing op u af van uw toegang tot de site en / of het invullen van de registratie of winkelen proces. Deze voorwaarden, of een deel daarvan, kunnen worden beëindigd door Van De Zotte zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment en om welke reden dan ook. De bepalingen met betrekking tot auteursrechten, zal Trademark, Disclaimer, Beperking van de aansprakelijkheid, schadeloosstelling en Diversen, eventuele beëindiging van kracht blijven. VRIJWARING U gaat ermee akkoord te vrijwaren, verdedigen en te vrijwaren Van De Zotte haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten , licentiegevers en leveranciers (gezamenlijk de “service Providers”) van en tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke honoraria van advocaten, als gevolg van een schending van deze algemene voorwaarden of een activiteit met betrekking tot uw account (met inbegrip van nalatigheid of onrechtmatige gedrag) door u of een andere persoon toegang tot de site met behulp van uw Internet-account. links van derden In onze poging om een ​​verhoogde waarde te bieden aan onze bezoekers, Van De Zotte mag linken naar sites van derden. Maar zelfs als de derde partij is aangesloten bij Van De Zotte , Van De Zotte heeft geen controle over deze gelinkte sites, die allemaal afzonderlijk privacy en het verzamelen van gegevens, onafhankelijk van van De Zotte . Deze gelinkte sites zijn alleen voor uw gemak en daarom u ze op eigen risico. Toch Van De Zotte is bedoeld om de integriteit van haar website en de geplaatste links te beschermen en daarom vraagt ​​elke feedback over niet alleen haar eigen site, maar voor plaatsen verbindt zo goed (met inbegrip van, indien een specifieke link niet werkt). ALLERGY Als je de neiging om allergieën huid, of allergisch zijn voor parfums, niet kopen Van De Zotte . Bovendien neemt in gedachten dat parfums huidallergie kunnen veroorzaken bij gebruik in combinatie met de zon.Wij nemen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor een mogelijke allergische reactie als gevolg van het gebruik / het dragen Van De Zotte parfum gekocht van deze site. We hebben grote zorg om alleen gebruik ingrediënten die voldoen aan de normen van de parfum-industrie in de EU. AANSPRAKELIJKHEID Bij het online verkopen, is de verkoper slechts gebonden door een beperkte plicht; haar aansprakelijkheid kan niet gezocht worden voor schade die voortvloeit uit het gebruik van internet, zoals het verlies van gegevens, elke inbraak, virus, storing of andere niet-vrijwillige kwesties.
  • Van De Zotte behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, voor één van de volgende maatregelen te nemen als u zich niet om een ​​betaling in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden te maken:
    • achterhouden levering en gooi de producten gevraagd in de volgorde en / of;
    • weigeren om verder te gaan met u, en Van De Zotte is niet aansprakelijk voor enige verlies of schade direct of indirect gevolg van een dergelijke maatregel.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van de producten voor de doeleinden waarvoor u van plan bent om ze te gebruiken.
  • Onder de volgende “garantie” clausule en voor zover toegestaan ​​door de wet, de aansprakelijkheid van Van De Zotte voor enig verlies of schade die u lijdt als gevolg van van de Zotte zijn verplichtingen krachtens deze Algemene Voorwaarden of andere onrechtmatige recht (met inbegrip van die ontstaan ​​als gevolg van gebreken in de producten) is beperkt tot een terugbetaling of vervanging van de betrokken producten.
en product-INFORMATIE We hebben alles in het werk om de kleuren van onze producten te vertegenwoordigen zo nauwkeurig mogelijk gemaakt. Maar als gevolg van verschillen in monitoren we niet in staat zijn om te garanderen dat de kleur die je ziet op uw monitor de echte kleur van het product zal weerspiegelen. Als u vragen heeft over het product kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij controleren en dubbel-check de kwaliteit van onze producten tijdens en na de productie, evenals alvorens het aan u. Maar als gevolg van het anodiseren proces betrokken zijn bij het afwerken van een aantal van onze producten, is er zou kunnen een zeer geringe variatie binnen de kleur. Gelieve er rekening mee dat de geuren kleine sporen van ingrediënten in de fles kan hebben. Er is niets mis Wit deze, het is gewoon de natuur ingrediënten krachten te bundelen. Het zou daarom verstandig zijn om de fles voorzichtig te schudden voor het aanbrengen van de parfum op uw huid. TOEPASSELIJK RECHT Alle transacties verricht via deze website worden beheerst door Nederlands recht en eventuele juridische acties die voortvloeien uit dergelijke transacties zijn onderworpen aan de Nederlandse juridische processen en onder de jurisdictie van de Nederlandse rechter. In het geval van onenigheid tussen Van De Zotte en haar klanten, die niet onderling kan worden opgelost in een redelijke tijd, wordt de klant uitgenodigd om deel te nemen aan een mediation-proces om zich te vestigen het meningsverschil. Dit is echter niet verplicht en heeft geen invloed op de rechten van de consument om een ​​rechtsvordering instellen tegen Van De Zotte . Als de bemiddeling is overeengekomen, dan kan elke partij vragen voor de benoeming van een bemiddelaar om geschillen te beslechten alvorens de zaak in het juridische proces. In dit geval beide partijen ermee akkoord gebonden te zijn door de beslissingen van dergelijke mediator en mediation-proces. strijd met de regels Van De Zotte behoudt zich het recht voor om alle beschikbare wettelijke en in het eigen vermogen voor de schendingen van de te zoeken deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van het recht op toegang tot de site te blokkeren. Individuen het overtreden van de beperking van de met een wachtwoord beschermde gebieden van de site kan worden vervolgd. OVERMACHT In geval van overmacht, Van De Zotte verplichtingen worden procrastinated. Het contract tussen u en Van De Zotte kan in dergelijke gevallen geheel of gedeeltelijk door uzelf of door worden beëindigd van De Zotte . Een Overmacht is in geval van oorlog, burgeroorlog, revolutie, oproer, overheidsmaatregelen, staking, uitsluiting, verstopping, uitval van elektriciteit, telefoon of internet service, natuurrampen of soortgelijke evenementen. Van De Zotte zal onder dergelijke omstandigheden alles doen wat we kunnen om de zaak voor onze klanten op te lossen zo snel en volledig mogelijk te maken.

NIET-DISCRIMINATIEVERKLARING EN BELEID
Van De Zotte discrimineert niet en zal niet discrimineren op basis van ras, huidskleur, religie (geloofsbelijdenis), geslacht, genderexpressie, leeftijd, nationale afkomst (afkomst), handicap, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of militaire status, bij al haar activiteiten of operaties. Deze activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het aannemen en ontslaan van personeel, het selecteren van vrijwilligers en verkopers en het verlenen van diensten. We doen er alles aan om een ​​inclusieve en gastvrije omgeving te bieden voor al onze medewerkers, klanten, vrijwilligers, onderaannemers, verkopers en klanten.

Bedankt voor het lezen van deze algemene voorwaarden. Neem bij vragen contact ons op.

.
×