Privacybeleid

Privacybeleid - Van De Zotte Parfum

 

Over ons privacybeleid

Van De Zotte geeft om uw privacy. Wij verwerken alleen de gegevens die wij nodig hebben om onze diensten uit te voeren en te verbeteren en behandelen de verzamelde informatie over u en uw gebruik van onze diensten met de grootste zorg. Wij stellen uw gegevens nooit ter beschikking aan derden voor commerciële doeleinden.
Dit privacybeleid is van toepassing op uw gebruik van de
Van De Zotte website en de daarop ontsloten dienstverlening. De ingangsdatum van de geldigheid van deze voorwaarden is 01/02/2022, de publicatie van een nieuwe versie annuleert alle vorige versies. Dit Privacybeleid zet uiteen welke informatie wij over u verzamelen, hoe wij deze gebruiken en met wie, en onder welke voorwaarden, deze informatie gedeeld kan worden met derden. We leggen ook uit hoe we uw gegevens opslaan, hoe we uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, waarvan u de contactgegevens vindt aan het einde van ons privacybeleid.


Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens toegankelijk zijn.

Software voor webwinkels
Shopify
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u aan ons beschikbaar stelt voor onze diensten worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit voor een ander doel gebruiken. Op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten is Shopify verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit het gebruik van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify gebruikt cookies om technische informatie over uw gebruik van de software te verzamelen; er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om de verzamelde gegevens binnen de eigen groep te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

E-mail en mailinglijsten
MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die automatisch via onze website wordt verstuurd ziet u de link 'uitschrijven'. U ontvangt dan niet langer onze nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden veilig opgeslagen door MailChimp. MailChimp gebruikt cookies en andere internettechnologieën om te begrijpen of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren.
MailChimp behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan informatie te delen met derden.
 
Betalingsverwerkers
Mollie
Voor het verwerken van (een deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens, zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om haar dienstverlening verder te verbeteren en in dat kader (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op die onderdelen van de dienstverlening van Mollie waarvoor zij derden inschakelt. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.
×